Groene Dag.org

made to trust nature

28 februari 2016
c02b5b3a-ec49-4d4b-bb3f-d4630055dd95

Natuurlijke Gezondheid - omdat voorkomen beter is dan genezen


Het gebruik van vers geperst sap van fruit en groenten is een wonderbaarlijk instrument ter verbetering van iemands gezondheid.


Als gezondheidsbeveiliging en als therapeutisch instrument, zijn er enorme mogelijkheden die onvoldoende begrepen worden.
Duizenden mensen danken de genezing van hun ongeneeslijke ziekten aan vasten, gezonde voeding en het gebruik van sappen, rauwkost en darmsanering.
Wat zijn sappen werkelijk? Is het mogelijk om te (over)leven met uitsluitend sappen? Is het mogelijk dat je voldoende voedingsstoffen krijgt door sappen, of lijd je na enige tijd aan tekorten?
Mensen zijn in de ban van de angst voor tekorten... eiwitten, vitamines, vezelstoffen... en die calcium, waar haal je die dan?
Om dit voldoende te begrijpen, is het belangrijk om te begrijpen hoe de stofwisseling in elkaar zit.
De ganse spijsvertering is een vloeistoffencyclus. Vanaf de mond (speekselklieren) tot en met de dunne darm, worden lichaamssappen afgescheiden, die de ontoegankelijke voedselmassa moeten open maken, waardoor de kostbare substanties die erin zitten, ook daadwerkelijk benut kunnen worden.
Daartoe scheiden de speekselklieren (in de mond) 1 1/2 liter vocht af, wordt door de maag 3 liter maagsap afgescheiden, wordt door de galblaas minstens 0,7 liter galvocht afgegeven, scheidt de pancreas (alvleesklier) minstens 0,7 liter af en wordt tenslotte door de darmklieren nog eens 3 liter vocht (darmsappen) afgescheiden en dit alles in één dag!!!
Al de in deze sappen opgeloste voedingsstoffen kunnen worden opgenomen. Wat niet op deze manier opgelost wordt, gaat verloren in de stoelgang. Daardoor worden de woorden van Professor Ehret waar, dat sommige mensen hun spijsvertering eerder een humusfabriek is dan een energiefabriek. We moeten niet verrast zijn om al die mensen die klagen over vermoeidheid en energiegebrek. In 90 % van de gevallen heeft dit te maken met een ondoelmatige voeding van het lichaam. En omdat ze het lichaam niet begrijpen gaan ze door en verhogen de kwantiteit en de moeilijkheidsgraad van de vertering door voedsel te kiezen dat veel verteringsarbeid vraagt. Je kunt niet verder van de waarheid zitten.
Veel mensen zijn bang om te vasten, om enkel sap te drinken, of om licht verteerbaar voedsel te gebruiken en af te zien van geconcentreerde voeding. Sommige mensen hebben daarvoor argumenten: bv. mag ik niet méér gewicht verliezen… het is al zo dramatisch. Ja het is mogelijk dat je in de beginperiode gewicht verliest en dat je lichaam naar zijn ideaal-gewicht gaat. 
Als je dan eenmaal je evenwicht hebt gevonden en je lichaam is gezuiverd van toxines en je organen functioneren weer optimaal, dan kan het zijn dat dat ook gepaard gaat met gewichtstoename, als dat nodig is. Maar daarvoor moet je opname en verwerking optimaal zijn. We zien energie en gezondheid te veel als een mathematisch gegeven. “Stop er veel in, en je krijgt er veel voor terug”. Je kunt opnieuw niet verder van de waarheid zijn, dan met zoʼn stelling. De efficiëntie van de stofwisseling maakt het allemaal, en door de spijsvertering een paar dagen op vakantie te sturen, kan het zijn dat die nadien veel beter functioneert.
In alle probleemsituaties die ons lichaam kent, zouden we al het mogelijke moeten doen om energie te besparen. En dat begint bij de spijsvertering.
Je lichaam heeft die energie nodig in een veel urgentere zaak.
Wist je dat sap vloeibare voeding is, die weinig transformatie behoeft? Er gaat weinig energie naar spijsvertering. Daardoor blijft er meer energie voor andere levensprocessen en uiteraard… voor genezing !
 
Je ziet het, we zijn enthousiast over sap. 
Om die reden zetten we bij Groene Dag - in Vloesberg - dit voorjaar SAP bijzonder in de kijker :
 


Linda stuurde ons vrijdag 19/2 een mail door met de titel : Zijn vleesvervangers ongezond?
 
EOS stelt : "Vegetarisch is niet automatisch gezond. Vleesvervangers bevatten soms veel zout en vet, en weinig eiwit." - Dat vegetarisch niet per definitie gezond is, dat hebben we altijd gesteld. En dat vleesvervangers net als wat het stelt te vervangen niet het beste is uit de vegetarische voeding, zou iedereen duidelijk moeten zijn. Nu vind ik het wel merkwaardig dat EOS juist "weinig eiwit" als nadeel vermeldt, want dat is juist een voordeel, omdat de meeste mensen veel te veel eiwit eten. 
EOS wordt "het wetenschappelijk tijdschrift" genoemd. Wel, als dat zo is staat het in zijn bevindingen lijnrecht tegenover het wetenschappelijk tijdschrift NatuurStemmingen. En de adviezen en conclusies die ze maken zijn duidelijk gemaakt door mensen die noch de behoeften van het menselijk lichaam, noch de vegetarische voeding kennen.
"Steeds meer mensen laten vlees links liggen. Waar vegetariërs lange tijd aangewezen waren op tofu, seitan en peulvruchten, is het aanbod burgers, worsten, balletjes, schnitzels en andere vleesanalogen vandaag niet meer te overzien. Maar even divers als het aanbod, is de samenstelling van die producten" zegt Eos. - EOS vergeet dat in de vegetarische voeding de vleesvervangers niet de dominante rol hebben als vlees in een klassieke voeding. De reden waarom mensen ze eten is meestal als een toemaatje bij een warme maaltijd, en meestal begeleid door veel groenten. Ik zie geen reden om daar zo dramatisch om te doen. 


De Groene Dag Nieuwsbrief
4397706f-4627-4fab-b83e-e30382041d05
Dat is puur Shelton, in Getting Well: "Beter Worden. En het is raak, onverbloemd en sterk gezegd. Geen omwegen maken, maar gewillig de oorzaken onder ogen zien en vermijden. Een leven leiden dat in harmonie is met de wetten die het leven leiden en die we uitspitten in de voordracht "Een Nieuwe Start". Als dat is wat je wil : nieuwe kansen aanboren, dan moet je behalve de oorzaken van ziekte ook de oorzaken van gezondheid aanboren !bac7ac2e-c538-463f-a1b9-1d98ffb6ab19
Het is moeilijk te verwachten dat de weg van gezondheid opgaan verloopt zonder weerstand. Je zult mensen ontmoeten die je ontmoedigen, niet omdat je fout bent, maar omdat jouw succes een vinger legt op hun zwakte. Anderen zullen je tegenstaan omdat je hun belangen ondergraaft. Op gezonde mensen valt niets te verdienen, op zieken des te meer. Je wordt een gevaar voor de gevestigde orde als je invloed te ver reikt. Daarom moet je vast in je schoenen staan, weten waarom je het doet, een visie hebben, de wetten van het leven kennen, alle vooroordelen opzij zetten en zuiver wetenschappelijke paden opgaan die in overeenstemming zijn met alle kennis die ons ter beschikking staat. Dat is de wetenschap van het leven. 

3 maart 2016
Marina schreef me op 21 februari : 

"Nog even een instemming met hetgeen ik lees in Natuurstemmingen over uw verontwaardiging : die begrijp ik volkomen en is zeer terecht. Al die betweterigheid en arrogantie....onlangs was er iets op TV over het feit dat melk blijkbaar toch niet zo goed is voor ons.
Ongelooflijk hoe men daar tegenin gaat, "wetenschappers" die voor de bedrijven zelf werken, mooipraterij, door mensen die het ook zelf geloven, misleiding op grote schaal.
Ik geef toe hoor, ik eet niet voor 100% zoals zou moeten en ik snoep ook nog te graag. Het zal wel verslaving zijn aan het "lekkere" dat er in de wereld is. Want al dat slechte vulsel is wel lekker gemaakt. Dat verkoopt goed. Ik ben me heel erg bewust van wat ik eet, goed of slecht, het is eigenlijk altijd een beetje een strijd.
Onlangs zei iemand : als je végétarisch wil eten, kan je gerust zwanworsten eten, die zitten vol zetmeel, smaakstoffen en wat dierlijk afval (echt végétarisch is dat dus wel niet). 
Soms zeg ik tegen iemand : végétarisch, dat bestaat niet, je eet wat bedoeld is en de anderen zijn vleeseters, dat is de aparte groep (die veel te groot is natuurlijk).
Net zoals vroeger er een ruimte was voor niet-rokers en nu voor rokers (zo hoort het ook), rokers zijn een groep apart, niet-rokers is normaal. De groepen worden gewoon omgedraaid.
Tegen moeders die zeggen : mijn kind heeft lactose-intolerantie, zeg ik : dat is geen ziekte, dat is een normale reactie op voedsel dat niet voor ons is bedoeld. Dat kind is gewoon gezond.
Ja, je haren rijzen soms ten berge bij alle wijsmakerij in de wereld. Maar ook dat behoort, helaas, bij de gebroken schepping.  Als alles voorbij is, zullen er vruchtbomen zijn die elke maand vrucht geven en en de bladeren van het geboomte zullen tot genezing zijn voor de volken. (Openbaringen 22 : 2)
En wie daar oren naar heeft, die kan dat nu al aan de lijve ondervinden, zo is het toch?
Toch weer even een dankjewel omdat u ons op deze weg hebt gebracht, het inzicht ook dat toen God ons schiep, alles voorhanden was, zo staat al in het begin van de Bijbel."

Bedankt voor de reactie Marina. Ik hoorde Minister De Block bedenkingen maken bij het "voorwaardelijk" maken van medicijnen en medische diensten. Dat mag toch niet? "We weten allemaal dat roken slecht is", zegde ze, en ik denk erbij : en wij mogen zeker niet verlangen dat mensen iets positief zullen doen om betere genezingscondities te scheppen. Dan moeide er zich nog iemand van het armoedeplatform ermee... Is het niet erg, dat arme mensen de helft van hun vermogen oproken tot schade van zichzelf. Is er geen andere begeleiding mogelijk dan het bevestigen van deze nefaste patronen? 

Toen dacht ik aan een tekst die ik al 25 jaar heb en die ik bij deze in de membermap heb geplaatst:  "De ziekelijke angst voor het V-woord", (zeker lezen!) Hieruit dit éne zinnetje : waarin Corleone zegt :"Je mag nooit ofte nimmer uit de feiten een logische conclusie trekken. Daarmee raak je aan het onvervreemdbare recht van de mensheid om zichzelf ziek te maken"...

Op 17/2 publiceerde de site van WDDTY (What doctors don't tell you) dat Russische onderzoekers het westerse vaccinatieprogramma veroordelen als een criminele afpersing. 
"Het Russische Ministerie van Volksgezondheid heeft recent onderzoek uitgevoerd naar de vaccinatieprogramma's in het Westen en concludeerde dat het "een zichzelf bestendigende criminele afpersing is" met verborgen tegenreacties, en dat de academici betaald worden om zaken achter te houden over de veiligheid en de effectiviteit van de vaccins. 
Wij kunnen moeilijk begrijpen waarom er belangenconflict en vijandigheid is tussen grootmachten. Maar een eigen koers varen en niet op sleeptouw genomen worden om alle verborgen agenda's te aanvaarden, kan voldoende zijn om de rebel te zijn en...

lees het hele artikel :

https://www.wddty.com/news/2016/02/russian-scientists-condemn-western-vaccination-programme-as-a-criminal-racket.html
  Terwijl ik deze Nieuwsbrief voorbereid, ben ik bezig met vier andere projecten, nl. de volgende editie van NatuurStemmingen, de voordracht en de prediking over het Nieuwe Start-programma, de voordracht in Kortrijk en in Vloesberg. Zoekend naar de gepaste informatie, las ik het voorwoord dat ik in2003 schreef voor "Er is iets beter"... Ik geef je hiervan dit éne zinnetje : "Na één van de laatste overdenkingen, kreeg ik een kopij van Gunther Schwab’s “Bij de duivel te gast”*. De persoon van wie ik heb boek kreeg voegde eraan toe : “als je dit boek hebt gelezen, ga je door de supermarkt en je ziet achter alles kwaad opzet, zonde, verderf en verloedering. De duivel lacht in zijn vuist als hij ons ziet “genieten”. We zijn dronken van vreugde om onze geniale vooruitgang. *Dit boek dateert van de vijftiger jaren en wordt ook wel genoemd “De dans met de duivel” of de “Duivelskeuken”. 

Ik heb voor mezelf besloten om de pas van die dans te veranderen. Het is een potje waar ik niet in wil roeren. En ik hoop voor jou hetzelfde. 
e9b2a9d5-3138-4f2a-b7a8-5bab222c822f

Heb je sap al ontdekt als een onderdeel van je gezondheidsprogramma, en dat zowel om ziekte te voorkomen als om te genezen ? Sap is fantastische voeding die weinig vertering behoeft. De ervaring bij Dr Walker, die 56 jaar toevoegde aan zijn leven - deelde hij met duizenden anderen. Dat inspireerde Dr. Gerson en veel anderen om met veel succes mensen te helpen zichzelf te helpen. Denk nooit dat het de therapie is die het doet. Het is altijd het lichaam zèlf dat door het scheppen van een genezingsklimaat zelf al zijn krachten gebruikt om de bressen te herstellen. Sap is één van de instrumenten die dat klimaat helpen

epalen. 

78e5e64d-04d5-4558-959f-d141225a6f77

Je bent ziek en je wil gezond worden? Hoe kan je zoiets verwachten van handelingen en hulpmiddelen die gezonden ziek maken? We hebben geen andere hulpmiddelen om iemand gezond te maken, als deze die normaal mensen gezond houden.   Natuurlijk, we hebben allerlei middelen om symptomen te onderdrukken, maar druk je die ergens de kop in, dan is dat als een hardnekkige puist die ergens anders terug de kop moét opsteken. Gezondheid is geen hocus-pokus die te verklaren is met een beetje anti-oxidanten of medicijnen, vitamines of mineralen. Het is een volledig concept van aaneengeschakelde invloeden die net als in een puzzel pas compleet zal zijn als alle stukjes op hun plaats liggen. 

24 maart 2016

619a8f29-8393-4107-aa6d-da51aef095a2

De Groene Dag Nieuwsbrief
Bedankt Geertjen dat je me eraan herinnerde om niet te negatief te klinken in deze Nieuwsbrief. Ik zou zelfs willen dat het nooit nodig was om aan te sporen tot alertheid, voorzichtigheid en kritisch te zijn, maar zo zit deze wereld niet in elkaar. Ik weet maar al te goed dat alle grote beschavingen ten onder gingen bij gebrek aan het kritisch zichzelf onderzoeken. Wanneer men begint te zeggen "vrede vrede en geen gevaar", is het opletten geblazen. Een waarschuwing geven of een misbruik aan de kaak stellen is niet negatief. Soms is zwijgen het probleem. Het helpt ook niet om later tot de vaststelling te komen "had ik het maar geweten". Maar ik ga toch mijn uiterste best doen om een positieve brief te schrijven. Positief wil zeggen : over gezondheid en niet over ziekte. En als ziekte eraan te pas komt, met het oog op gezondheid. Ja, we zouden gericht moeten zijn op het leven. Elke dag is waard om geleefd te worden en als we met hart en ziel geleefd hebben, dan is het het waard geweest ! Maar stel je eens voor, dat die miljoenen mensen die ergens hun steentje bijdroegen om te vermijden dat de misbruiken het leven van miljoenen anderen quasi onmogelijk maakten, op risico van hun eigen leven zich hebben verzet, dat we een zekere vrijheid hebben en omstandigheden die we nog altijd erg prettig kunnen noemen. 
Dat is de kunst : de glimlach kunnen bewaren, ook als men je tegen de schenen trapt, of meer dan dat. Vriendelijkheid, rust, sereniteit, geduld beoefenen, omdat het de enige taal is die je kent. Zelfs wat men zegt, ongeacht wat men doet, dus dat heb je binnenkort nog tegoed, als ik het heb over Coué en enkele dingen die me geweldig aanspreken bij de man die ooit stelde "on peut tout faire". Daar komen we nog op terug ! Tot binnenkort !bc519ebe-beb7-48e7-8b5e-cd224ca44fa2

Binnen het "Nieuwe Start-programma, is beweging één van de hulpmiddelen die conditieverbeterend zijn en je gezondheid op de sporen houdt. Wat zien we? Dat mensen die er niet in slagen om hun voeding optimaal te verzorgen, maar voldoende beweeglijk zijn, het dikwijls ver schoppen. Beweging verhoogt de stofwisseling. De lichaamstemperatuur verhoogt, de zuurstofopname neemt toe, in feite krijg je een actie die vergelijkbaar is met koorts, waarbij je meer toxines verbrandt en de eliminatie via de nieren en de huid in versnelling gaan. Maar er zijn goede en minder goede tijden als het om beweging gaat. Altijd blijft het : "luisteren naar je lichaam" !5d03b849-6ab0-49a6-afb8-edd0d6648fbc
Kiemen voor een betere gezondheid. Het is een prettige manier om een deel van je eigen voedselproductie in de hand te nemen. Tussen haakjes : eigenlijk zou je alle granen of zaden minstens moeten weken (en zelfs 24 uur laten ontkiemen), zelfs vòòr je ze gaat koken. 

27 maart 2016 :Geen Voorjaar zonder Kruiden". Daarin legde ik toen een neerslag van vijf groene lentes die voor mij een verschil hebben gemaakt en waarin ik trouw de liefde herhaalde die ik had ontwikkeld tot groen. Dat is toch merkwaardig hoe één artikel zomaar een flits van licht in je leven kunnen brengen, hoe het lezen van een op het eerste zicht banaal artikel je op een ander been kunnen zetten... maar toch was dat zo, dat in 1978 in Knack een artikel werd gepubliceerd met de titel "Gezondheid groeit aan de kant". Ik had tot dan toe nog niets gegeten dat gezond was. Fruit en groenten at ik nauwelijks. In de zomer wat bessen recht van de struiken, en krieken in het seizoen. Al de rest was me onbekend. Het enige wat ik vertrouwde was voeding die recht uit de verpakking kwam en waar geen mensen aan geprutst hadden. En dan dat artikel. Ik denk dat de schrijver daarvan geen vermoeden had of zelfs niet de intentie had om iemand te 'bekeren', maar dat gebeurde toch. Ik proefde een paardebloemblad. Bitter, maar eetbaar, wel lang kauwen. En berkenblaadjes, madeliefjes, muur. Brandnetels, dat viel tegen. Hoe moest je daar trouwens aan beginnen? Maar met vallen en opstaan en met Riet in onze eigen keuken, zetten we het experiment verder en werd Groene Dag geboren. We lazen erover, vonden steun en motivatie bij anderen die toen ook op zoek waren en maakten gaandeweg onze eigen (ge)wilde recepten. En na al die jaren houden veel van die recepten nog altijd stand. We hebben ze gedeeld met duizenden mensen en het is en blijft een plezier om dat nog eens te doen in de komende weken. Want op zondag 3 april is er onze jaarlijkse kruidenwandeling. Het is vroeg - maar liever te vroeg dan te laat, zodat je zelf deze lente al dat eetbaar groen kunt gebruiken in je dagelijkse voeding. We zullen nog niet alles kunnen zien, maar zullen toch enkele principes leren en een paar planten leren kennen.
Het is meer dan dertig jaar geleden dat Groene Dag zijn eerste boekje publiceerde met de naam “

En voor wie er dan nog zin in heeft... Na de wandeling is er een Kruidenkaffee. Daar laten we de geïnteresseerden proeven van enkele wilde groentenreceptjes. De wandeling is gratis. De proeverij is per consumptie. Voor vijf euro bieden we een bordje aan en laten je zelf beoordelen of het voor herhaling vatbaar is. Tussen haakjes, inclusief ons origineel recept van 1982.
145c47fe-bd59-47f2-a7a8-8ab6764f88d1


Het was wellicht een droom van Edison - maar de dokter van de toekomst, waarop hij doelde op de dokters van vandaag, zijn nauwelijks geïnteresseerd in de rol van voeding, en zoeken het elders : genen, virussen en bacteriën... Dr. Kern had daar een antwoord op : "het is niet omdat de voeding geen invloed heeft, maar omdat voedingsveranderingen te goed werken..."

46d09f48-0c0b-4ec6-93cd-1a674da2e943
En toch blijven we positief, omdat we trouw willen zijn aan onszelf en onze eigen kracht niet willen ondermijnen. Dan pas zouden ze hun slag thuis gehaald hebben !

14/4/2016
359abf87-5d94-49e9-a277-a950c3da4382
Alle factoren die de kwaliteit en het verloop van het leven beïnvloeden, vallen onder de naam 'Levenswetenschappen'. Het was TC Fry die met de naam LifeScience uitpakte en die voorwerkte op het ganse oever van Dr. Shelton die de architect van de Natuurlijke Hygiëne wordt genoemd. Wat ze onder deze naamnebben gedefinieerd is een levenswijze en een gezondheidssysteem, dat geen gelijke heeft. De ouse slogan 'laat het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk' is er op een praktische manier in vertaald en het is de bedoeling dat mensen de taal van het leven leren en leren vertrouwen op de wetten van het leven. Ze moeten begrijpen dat symptomen en symptomencomplexen erop wijzen dat we in overtreding met deze wetten hebben geleefd, en dat door het herstel van de levensvoorwaarden, het lichaam altijd streeft naar zijn genezing en herstel. Daar zijn limieten aan. Het lichaam kan maar gaan binnen het vermogen van zijn krachten en met de instrumenten die het daarvoor ter beschikking heeft.
Denk nooit dat we door stimulatie, onderdrukking, of andere behandelingen, ingrepen of medicijnen ooit een beter resultaat kunnen boeken. We kunnen wel stukken verwijderen die te slecht zijn, we kunnen pijnen en ontstekingen wel onderdrukken... en weten dat we bezig zijn een nieuwe en ernstiger ziekte aan het creëren.  
9c3605cb-478f-45fe-b1e0-83ebeaeff817
Voor leden van Groene Dag is er de Membermap. In deze map staan verschillende documenten die inspirerend kunnen zijn voor begeleiders, leerkrachten, of gewoon binnen het gezin. Eén van de items die we hierin geplaatst hebben is het Dr. McDougall’s kleurenfoto boek. Nancy merkte op dat "daar toch wel wat dingen worden gezegd die tegengesteld zijn in vergelijking met wat door groene dag wordt rondgestuurd. Ze vraagt zich af : "klopt het, als er wordt beweerd niet teveel fruit te eten dat je anders hongerig blijft..."
Ik ben blij dat onze lezers alles zo grondig bestuderen en kritisch lezen. Waarom hebben we Dr.Mc.Dougall geciteerd, en hier zijn aanschouwelijke prentenboek hebben geplaatst? Zeker niet om ons van fruit weg te houden, maar omdat Mc Dougall andere waarheden ondersteunt, nl. dat mensen zo weinig mogelijk geïsoleerde vetten zouden moeten gebruiken, en ook matig moeten zijn met eiwitrijke voeding. Hij ondersteunt het 80-10-10-principe, met de 80% van de calorieëninname voor koolhydraten.  Hij bestudeert de tradities van volkeren over de hele wereld, en komt tot de vaststelling dat bijna overal ter wereld culturen en volkeren bestonden met hogere levensverwachting, met een voeding gebaseerd op koolhydraten. Als je dat plaatst in de geschiedenis, kon dat niet anders dan door zetmeelrijke voeding : rijst, granen, aardappels, knollen, zoete aardappels, maniok, maïs... Maar met de mogelijkheden van vandaag, kunnen we onze koolhydratenbehoefte grotendeels door fruit invullen, en dat is beter. Dat snel honger hebben... is de kunst om in alle kalmte en sereniteit te leven, waardoor je maag niet altijd je vijand is, die gekalmeerd moet worden door die vol te stoppen :) Fruit is het subtielste voedingsmiddel dat we hebben, en indien correct gebruikt biedt het veel meer dan wat eender welk ander voedsel ons zou kunnen bieden. 

Verder kregen we op vorige
Nieuwsbrief een andere reactie : 
"verschillende jaren kon ik bladgroen in de smoothies verteren en sinds een aantal jaren niet meer. Ik krijg er krampen, stinkende winden en diarree van. Echt jammer, want ik lees steeds dat groen zo belangrijk is en ik vind het lekker in de smoothie. 's Morgens eet ik steeds een grote smoothie met zoet fruit en 's middags een smoothie met max. 25 g noten. 's Avonds eet ik dan rauwkost en gestoomde groente met een weinig boekweit, quinoa, gierst of linzen.
Ook als ik een hele tijd geen bladgroen gegeten heb (ik hou het nu bij selderstelen) en dan probeer ik nog eens postelein of spinazie of warmoes, heb ik meteen weer last."

De redenen voor spijsverteringslast kunnen gevarieerd zijn. Vergeet niet dat bladgroente normaal de moeilijkste groente is om te eten en dat het zeer fijn gekauwd/gemixt moet worden. Smoothies zijn schitterend, maar veel combinaties die ik in recepten aantref, zijn werkelijk problematisch. Bananen bevatten eigenlijk zetmeel en zouden zo rijp mogelijk en zo droog mogelijk moeten gegeten worden en zeker nooit gecombineerd moeten worden met zuren. Het zou dus best kunnen dat men dat nog enigszins verdraagt, en dat nu de toevoeging van bladgroen de emmer doet overlopen. Bladgroen bevat wat meer cellulose en soms kan het lichaam niet goed omspringen met die cellulose, en zou men sap moeten gebruiken van bladgroen. 
Dat bladgroen in smoothies wordt verwerkt is geen 'must'. Iedereen moet zelf kijken hoe men het best gevoed is. Wij gebruiken royaal groen in sap, soep, sausen... Dus misschien is er toch wel iets te vinden om je groene portie probleemloos te gebruiken !
Zin in een wekelijkse nieuwsbrief van Groene Dag ?
Het kan.
schrijf in op de Wekelijkse Nieuwsbrief 
Klik op “Wekelijkse Nieuwsbrief”