Groene Dag.org

made to trust nature


Recent is een nieuwe studie vrijgegeven over het optreden, de kans op - het risico en de ermee verband houdende factoren. Wat mij betreft vind ik dergelijke studies, de manier waarop zij worden gevoerd en hoe zij in de media worden gebracht, de gevaarlijkste omdat het laat zien hoe spelletjes kunnen worden gespeeld en hoe conclusies worden gemaakt en via de media worden verspreid. 
Waarom vind ik dergelijke studies gevaarlijk? Omdat door dergelijke conclusies het publiek, in plaats van te worden aangespoord tot het nemen van verantwoordelijkheid en het ondernemen van actie, het de mensen ontmoedigt om iets te doen en het over te laten aan hun dokter. Terwijl er zoveel bewijs is dat persoonlijke acties wel degelijk een groot verschil maken, doet dergelijke studie weinig meer dan mensen laten berusten in fatalisme "dat het toch niets uitmaakt wat je eet of drinkt of wat je ook doet". Maar vergis je niet! Als we het hebben over kanker, spreken we over de hoogste oorzaak van overlijdens in de wereld. 
Deze studie die voor het eerst werd gepubliceerd in 2015stelde het zo voor, dat mutaties als gevolg van toevallige afwijkingen in de normale DNA replicatie (R), verklaren waarom kankers in bepaalde weefsels en organen méér voorkomen. Totdat kan je het even volgen. We weten allemaal dat bepaalde weefsels meer kankergevoelig zijn dan andere, en dit kan een factor zijn. Maar hoe wordt dit verder geïnterpreteerd?
De originele hypothese van deze 2015-studie heeft voor veel debat en verwarring gezorgd, omdat de onderzoekers zich vastgebeten hadden in het willen verklaren wat de relatieve kans op kanker is op het krijgen van welk soort kanker - in plaats van te beginnen met de drie potentiële bronnen van mogelijke mutaties (omgeving - erfelijkheid - reproductie) in relatie tot de verschillende kankertypes of -lokaties. Laten we even naar de studie gaan : 
Kanker en de Onvermijdbare Factor

Kanker is niet zomaar eventjes "pech" hebben

dna3Heel in het kort, moet men weten dat  voor deze studie, d, Geneticus Bert Vogelstein en mathematicus Cristian Tomasetti gebruik maakten van statistische analysesom daaruit te besluiten dat de overgrote meerderheid van de kankers gewoon gebaseerd zijn op een vergissing in de DNA replicatie -- je moet gewoon stomweg pech hebben. Elke keer als cellen opsplitsen, kunnen kleine afwijkingen optreden in de kopie van het DNA. Het is goed gedocumenteerd dat ongeveer drie afwijkingen voorkomen bij elke stamcel die splitst.  In de meeste gevallen zijn die fouten onbeduidend, maar wanneer er voldoende fouten optreden, over de jaren, en indie die afwijkingen plaats vinden in kritische delen van de genetische code, kan dat de bron van kanker worden. 

Volgens de redactiemededeling van 

Science, die deze studie publiceerde :
"De meeste tekstboeken schrijven de kanker veroorzakende mutaties toe aan: overgeërfde en omgevingsfactoren. Een recente studie zet echter de focus op mutaties in het ontdubbelingsmechanisme, ontstaan uit een derde bron: onvermijdbare fouten geassocieerd met de DNA replicatie… Ze ontdekten dat een substantiële fractie van kanker-gen mutaties effectief veroorzaakt worden door de ontdubbeling."
Ik weet niet wat je nu zegt... Ze kunnen het weten! Maar waarover spreken ze? In feite niets nieuws... dat kanker gepaard gaat met mutaties is lang gekend. Je zult het zelfs in onze literatuur van 20 jaar geleden al terugvinden.  "
Als een onderdeel van het normale stofwisselingsproces, produceer je elke dag tussen de 100 en de 10.000 kankercellen. Er zijn geen uitzonderingen op.  
Er zijn18 representatieve kankertypes en onderstaand schema duidt ze aan. De kleur geeft aan in welke mate fouten in de DNA replicatie een rol spelen.  De afbeeldingen spreken over : overerving / duplicatie / omgevingsfactoren.

cancer-luck


Wat we hier zien is dat de "duplicatie" heeft te maken met ongeveer 70% van alle kankers. Daarnaast is er nog 29% voor omgevingsfactoren... M.a.w. zijn 70% van de kankers "pech" ... volgens de onderzoekers, en dit wordt zo in de media verkondigd.

Als je nu een beetje verder denkt, sta je aan de grond genageld... Het overkomt je... je kunt er niets aan doen. Maar de conclusie is te gemakkelijk en zegt niets waarom de duplicatie mis loopt en waarom er geen corrigerende actie wordt uitgevoerd door het lichaam zelf. 
In de rand worden de killercellen genoemd, de cellen die ontspoorde / gemuteerde cellen opzoeken en uitrangeren. Wat zet deze buiten spel? 
In maart 2011 schreef ik in NatuurStemmingen : "
Vleeseiwit is moeilijk verteerbaar en vereist veel verteringsenzymen. Onverteerd vlees blijft in de darm en rot en leidt tot een toxische opstapeling. De wanden van kankercellen hebben een harde eiwitwand. Door geen of weinig vlees te eten maakt men meer enzymen vrij om de eiwitwanden van de kankercellen aan te vallen en laat men de lichaams-killercellen toe om de kankercellen te vernietigen. Sommige supplementen versterken het immuunsysteem (IP6, Floressence, Essiac, anti-oxidanten, vitamines, mineralen, chlorofyl, EFA’s enz.) om lichaamseigen killercellen in staat te stellen de kankercellen te vernietigen. Andere vitamines zoals vitamine E zijn gekend om apoptosis of geprogrammeerde celdood te  veroorzaken, de normale methode van het lichaam om zich te ontdoen van beschadigde, ongewenste of overbodige cellen."
Denk aan de voordrachten over de Anti-Voeding, waarbij alcohol genoemd wordt als een vernietiger van killercellen. De waarheid is, dat elke factor die de veerkracht van het lichaam verzwakt, ook de gedrevenheid van het lichaam om abnormaliteiten te corrigeren verzwakt. Vermoeidheid, overbelasting, mentale druk, negatieve gedachten, intoxicatie... Daarom ben ik blij om binnenkort twee nieuwe NatuurStemmingen te zullen kunnen presenteren : de eerst volgende over Detoxen; en het nummer van december voor iedereen : "Voor leven met meer energie". Daar gaat het om: als er overschot is van energie, is er ruimte voor corrigerende actie - als men aan het randje van zijn energie loopt, is het opletten geblazen, en moet men zorgvuldige afwegingen maken voor voeding en levenswijze !
En als die gemaakt worden, slinkt die 70% in gelijke mate tot de keuzes die men maakt.

Natuurlijke killercellen - witte bloedcellen - ruimen kankercellen op. 

Maar als deze witte bloedcellen overgevraagd zijn, door het eten van voedsel dat geen voeding is... 

 
Sinds 1982 exploreert Groene Dag de natuurlijke wegen tot gezondheid. Ons advies is : zo eenvoudig mogelijk, positief, constructief, avontuurlijk, ethisch, zuiver, duurzaam...
Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak. Je kunt de oorzaken niet kwalijk nemen dat ze gevolgen hebben.