Groene Dag.org

made to trust nature

levenswetten

Er zijn wetten die het leven bepalen, net zoals er wetten van de fysica en de chemie zijn.
Te veel mensen verbeelden zich dat het leven een chaos is en dat ziekte een kwestie van tegenslag is.
Men zal u vertellen dat uw ziekte veroorzaakt werd door een virus, en als u goed gezond bent is dat omdat u dat altijd bent geweest...
Veel mensen geloven die primitieve theorieën. Ze vergeten dat er levenswetten zijn die niet omzeild kunnen worden en die nooit veranderen en waarop men kan rekenen, net zo zeker als op iedere wet van het universum. Zo zeker als er een wet is die de zwaartekracht bepaalt, zo zeker zijn de wetten die het leven bepalen, of we daar nu blij om zijn of niet.
De levenswetten zijn niet in de eerste plaats erop gericht om ons te straffen, maar vooral om het leven te laten doorgaan. Het kennen van deze wetten, geeft ons mogelijkheden om ons leven met verstand te leiden en de signalen die het organisme geeft, te verstaan. Het doet ons besluiten dat het leven rationeel en begrijpbaar is en dat de manier waarop we het leven leiden, niet enkel te maken heeft met geluk of tegenslag, maar met de wijze hoe wij met het leven in de gegeven omstandigheden omspringen.

De eerste levenswet noemt :
"De grote wet van het leven". Deze leert het fundamentele principe volgens dewelke alle cellen instinctief optreden om zich te handhaven doorheen alle tijden.
"Het behoudsinstinct is een levensimpuls die in het spel gebracht wordt door een levenskracht die noch fysisch, noch chemisch is.
Elke levende cel van een georganiseerd lichaam is voorzien van een behoudsinstinct; een onafscheidelijke kracht in het organisme, die men gewoonlijk "levenskracht" of "leven" noemt en waarvan het werkingssucces rechtevenredig is aan de omvang van deze kracht, en omgekeerd aan zijn activiteit.
De biotische kracht streeft altijd het organisme te behoeden en het in een zo goed mogelijke conditie te houden.
De reactie van elk levend wezen tegenover elke tegengestelde omstandigheid is er altijd op berekend de eigen samenhang te bewaren.
Bv, wanneer men zich verwondt, zal het lichaam altijd inspanningen doen om te genezen. Het herstel is voortdurend. Het onderbreekt nooit.
Wanneer het lichaam getroffen wordt door iets schadelijks, zal het organisme altijd inspanningen doen om te herstellen. De inspanningen van het lichaam zijn altijd in de goede richting. Deze behoudsinspanningen zijn krachtig, zonder uitzondering en in één richting. Er is geen tegenstelling in te vinden.
De bionomie is de wetenschap die de gezonde aanpassing van het organisme aan zijn milieu bestudeert.
Het woord "orthobionomisch" werd gebruikt door Dr. Shelton in 1934 om de aanpassing aan het uitwendige milieu aan te duiden.
De toepassing "onbionomisch" is een aanpassing aan schadelijke invloeden, die uiteindelijk uitloopt op degeneratie, zoals het verharden van weefsels, kankervorming, ontsteking, enz.
Elke cel van het lichaam blijft, gedurende zijn volledige levenscyclus, de taken vervullen voor welke zij is geschapen, indien zijn omgeving gunstig blijft.

Voor het dierlijk organisme hangt het leven af van de volgende factoren :
a) voeding : de voeding omvat vertering, opname en verwerking van de voedingsstoffen, water en zuurstof. De voeding omvat het geheel van de processen die een normale celtoestand onderhouden. Ze bevat eveneens de groei en het herstel.
b) de drainage: de onttrekking is het proces waarbij afval- en schadelijke stoffen afgevoerd worden uit de cellen en weefsels door het bloed en de lymfe, naar de uitscheidingsorganen. De uitscheiding gebeurt door de cellen. De uitscheidingsorganen (nieren, longen) scheiden slechts uit wat door de cellen afgevoerd werd. De uitscheidingsorganen scheiden niets uit zichzelf uit. De onttrekking bevat bovendien, de ontgiftingsprocessen om de toxines in de lever te neutraliseren, het uitscheidingsproces door de organen en de lediging.
c) de enervatie: dit betekent de voortdurende en regelmatige verdeling van de zenuwenergie aan de organen en aan de weefsels van het lichaam.

Het kan dan wel een beetje saai lijken om studie te maken over iets waar je zelden bij stilstaat. Een artikel zoals het voorgaande lijkt zo een hele hoop getheoretiseer en wij zien dat mensen liefst heel praktische zaken kennen. We hebben daar alle begrip voor, maar gezondheid kan je niet in een recept gieten. Veel mensen zullen het leuker vinden om een receptenbundel te doorbladeren op zoek naar hun favoriete recept of een nieuw idee... maar gezondheid is niet samen te vatten in enkele maaltijdsuggesties of lekkere bereidingen.
Het is absoluut noodzakelijk om enkele basisnotities te krijgen van hoe je leven in elkaar zit en welke invloeden welke rol spelen.
Een prachtig boek in dat verband is
"Het 12-punten-programma voor je gezondheid - gezondheid doe het zelf"
Als je het leest, zal je bevestigen dat je hier als het ware dat panorama vindt van de vele aspecten die het leven beïnvloeden.
Het boek wijst trouwens op de positieve en negatieve aspecten van ieder onderdeel.