Groene Dag.org

made to trust nature

suiker

Overal ter wereld buigen experten zich over de rol van het ontbreken van (micro)nutritiënten in het behoud van een goede gezondheid.
Steeds opnieuw krijg je de raad iets extra te gebruiken. Te weinig calcium? Gebruik meer. Te weinig magnesium? Gebruik meer. We zien dan uit naar extra rijke voedingsmiddelen die volgens onze op wiskundige inzichten gebaseerde kennis dus moeten beter zijn...

Over suiker zou een heel boek moeten geschreven worden om alle argumenten op een rij te zetten waarom je suiker nooit (of zo weinig mogelijk) zou moeten gebruiken. We hebben voor dit artikel slechts enkele argumenten gehaald uit de cursus Gezondheidsopvoeding. Als je één deel van deze cursus wil bestuderen, zou je zeker deel 2 moeten overwegen. Het is een kritische studie van alle industriële voedingsproducten.
Aanmaak van geraffineerde suikers
Witte suiker wordt gewoonlijk gemaakt uit suikerriet of suikerbiet. Door het verhitten en het mechanisch bereiden worden alle vitamines, mineralen, eiwitten, vetten, enzymen, en bijgevolg ook alle voedingsstoffen weggezuiverd, tot nog slechts suiker overblijft.
Suikerriet en suikerbiet worden eerst geoogst, in kleine stukken gekapt, het sap geperst en gemengd met water.
Deze vloeistof wordt verhit en men voegt kalk toe. Het vocht wordt verkookt en de overblijvende vloeistof wordt vacuüm opgepompt om het sap te concentreren. Op dat ogenblik zien we het begin van de kristalvorming. Het restant wordt in de centrifuge gebracht waarin de residu’s (o.m. de melasse) weggeslingerd wordt. De kristallen worden opgewarmd tot het kookpunt en passeren door houtskoolfilters. Nadat de kristallen condenseren, worden ze gebleekt tot sneeuwwit poeder, meestal door gebruik van beendermeel van het vee. Soms gebeurt dit ook puur chemisch met witmakers.
Gedurende het raffinageproces wordt al de kalium, magnesium, calcium, ijzer, mangaan, fosfor, en zwavel verwijderd. De A, D en B vitamines worden geëlimineerd. Aminozuren, vitale enzymen, vezels enz. enz. zijn totaal verdwenen.
In meerdere of mindere mate gebeurt precies hetzelfde met maïsstroop, ahornstroop enz.
Melasse is een concentraat aan weggezuiverde chemicaliën, een bijproduct van de suikerbereiding.
Wat gebeurt er als je geraffineerde suiker eet?
Als je geraffineerde suiker eet onder de vorm van suiker, moet het lichaam zijn vitale voedingsstoffen uit een andere bron betrekken. Voor de vertering van onvolwaardig voedsel gaan veel kostbare voedingsstoffen verloren. Natrium, kalium, magnesium en calcium worden elders onttrokken voor de vertering van en om gebruik te kunnen maken van de suikers.
Meestal wordt er zoveel calcium gebruikt om de effecten van suiker te neutraliseren, dat het botweefsel - de belangrijkste opslagplaats van calcium in het lichaam - na jaren roofbouw gaat lijden aan botverweking. De tanden worden eveneens
getroffen en zij verliezen basisstoffen tot het tandbederf optreedt.
Als suiker de maag betreedt, worden glutaminezuur en andere B-vitamines onttrokken aan het lichaam.
Dit resulteert in een verwarde mentale conditie en een verlangen om te kunnen slapen gedurende de dag.
Niet alleen levert suiker geen noodzakelijke levensstoffen; het vereist er zelf voor zijn eigen stofwisseling. Een gebrekkige suikerstofwisseling loopt fout en laat toxische residu’s achter, met name melkzuur. Deze afval accumuleert door het
zenuwstelsel en de hersenen en versnelt het vroegtijdige verval van de cellen. De bloedstroom raakt oververzadigd van afvalstoffen, inclusief onvolkomen omgezette suikers en de symptomen van koolzuurvergiftiging volgen.
Het belangrijkste systeem dat door elkaar wordt geschud is het zenuwstelsel met gevolgen voor de mentale conditie. Onderzoek toont een verband tussen jeugdig crimineel gedrag en de suikerconsumptie.
De meerderheid van de gevangenen zijn “suikerholiekers” en emotionele uitspattingen zijn hier niet zeldzaam.
In de 40-er jaren ontdekte Dr. John Tintera een relatie tussen suikereten en schizofreen gedrag en andere mentale ziekten. De effecten van door suiker geïnduceerde depressie staan goed gedocumenteerd beschreven in William Dufty’s boek
SugarBlues.
De endocrinoloog John W. Tintera was zeer nadrukkelijk in zijn beschrijving van de relatie tussen suiker en de persoonlijkheid: “Het is zeker mogelijk om uw neigingen te verbeteren, uw efficiëntie te verhogen, en uw persoonlijkheid in goede
zin te veranderen. De weg om dit te bereiken, is het vermijden van alle geraffineerde suiker in al zijn gedaanten.”

Suiker-Ziekten
Het is onmogelijk om de relatie van suiker tot de veelheid van verschillende ziekten afzonderlijk te bespreken. Om deze relatie duidelijk te maken, alleen nog maar ten opzichte van de grote kwalen die onze bevolking teisteren, zou reeds een
onnoemelijke opdracht zijn. Bv. de relatie van suiker op het hart: hoe suiker de hartspier treft; of hoe de suikerschommelingen zorgen voor hartkloppingen e.a. hartsensaties... Bij reuma, jicht, artrose, botziekten, luchtwegenproblemen, enz.
Iedere student GezondheidsOpvoeding moet weten dat deze relatie bestaat en zelfs frappant is.
Verder moeten ook de andere risico’s en voedingsfouten in overweging genomen worden.
Soms hebben deze op hun beurt een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie met het gebruik van suiker.
Enkele van de meest voor de hand liggende klachten in relatie tot suiker. Voor echt geïnteresseerde studenten, kan het boek “Sweet and Dangerous” van Dr. John Yudkin, opheldering en informatie geven.
Tandbederf
Geen enkel nadeel van het eten van suiker is zo bekend als dit, alhoewel de suikerindustrie met alle macht ontkent. Het heeft te maken met veranderingen in de mondflora, het onttrekken van calcium en de omzetting van suikers in zuren.
In dit verband dient er echter op gewezen dat niet alleen suiker een dergelijk effect heeft op de tanden, maar alle geraffineerde koolhydraten.

Zwaarlijvigheid
Suiker maakt je vet omdat het alleen calorieën verschaft. Mensen die (veel/regelmatig) suiker eten, worden geprikkeld zich te overeten om zich te voorzien van alle noodzakelijke nutritiënten.
Wanneer je je lijf vult met rijkelijk van suiker voorziene voedingsmiddelen, moet het lichaam dus een grote hoeveelheid bijkomend voedsel krijgen (en logischerwijze ook meer calorieën) om zijn basisbehoefte te verzadigen. Een halve kilo appels levert 260 calorieën; een halve kilo snoepgoed 1800 - de rekening is snel gemaakt. Wie eerst zijn snoepgoed eet, zal achteraf zijn appels misschien ook nog eten, ter compensatie van...
Een chocoladereep heeft 8 maal meer calorieën dan een banaan. Vruchten bevatten bovendien vezels en vulstoffen (bv. pectine) die je helpen een gevuld gevoel te hebben. Suiker is vezelvrij en je zal nooit een fysiek gevoel van verzadiging krijgen, zelfs niet na het eten van twee kopjes suiker.
Het is gemakkelijk je aan suiker te overeten.
Indien alle zwaarlijvigen de moed en het doorzettingsvermogen hadden om alle geraffineerde suiker uit hun voeding te verwijderen, dan zouden minstens 70 % van de zwaarlijvigen al bijzondere gewichtsverliezen noteren.

Diabetes en hypoglycemie
Diabetes is het falen van de pancreas om voldoende insuline te produceren, wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt. Geconcentreerde hoeveelheden suiker veroorzaken snelle stijging van de bloedsuikers.
Soms moet de pancreas overwerk doen en probeert hij voor zover het binnen zijn krachten ligt, een compensatie te vinden voor de onnatuurlijk grote hoeveelheden suiker die in het lichaam gebracht
worden door witte suiker en ander geconcentreerd zoet.
In een studie van 16.000 personen in het Midden-Oosten, ontdekte Dr. Aharon Cohen dat onder de bevolking die geen diabetes-geschiedenis hadden, noch bij henzelf, noch in hun directe familie kring, dat een beduidend percentage de ziekte ontwikkelde nadat ze suiker waren beginnen te gebruiken in hun traditionele voeding.
Suikereten wordt tevens geassocieerd met een andere stofwisselingsziekte, hypoglycemie. Dit is een overreactie op de hoeveelheid suiker in het bloed, waarop teveel insuline wordt afgescheiden.
Deze klacht zien we regelmatig bij mensen die lange tijd veel en regelmatig geconcentreerde suiker hebben gebruikt. Noteer dat diabetes ook moet gezien worden in relatie tot een overconsumptie van eiwitrijke voeding.
Het laatste woord over suiker is niet gezegd. Feit is dat suikers de belangrijkste energiebron van de mens zijn,
maar dat suiker nooit geïsoleerd moet worden gegeten, maar altijd in zijn natuurlijk complex.
Geïsoleerde suiker?
Zoet en wit vergif!
Overdreven? Zeker niet.