Groene Dag.org

made to trust nature


Reuma

Reuma natuurlijk genezen
beschrijft reuma als een reactie van het lichaam op de som van verschillende risico's en oorzaken die samen het niveau van de toxiciteit in het lichaam bepalen.
De klassieke opvatting vertelt ons dat de "oorzaak" van reuma nog niet gekend is. Wat de klassieke benadering van het begrip ziekte en gezondheid betreft, kan ons dit nauwelijks verwonderen. Hoe moeilijk is het niet om te "bewijzen" dat een bepaald product, of bepaalde activiteiten in laatste instantie oorzaak of mede-oorzaak van een of andere aandoening zijn ? Hoe moeilijk was het niet om te bewijzen dat roken een oorzaak 'kan' vormen voor longaandoeningen ? Daar zijn tientallen jaren voor nodig geweest om hiervoor een bewijs te leveren dat verantwoordelijken aanduidt. Bovendien is dit bewijs niet eens sluitend geleverd, want het is duidelijk dat niet 'iedereen' die rookt een longziekte krijgt. Slechts wanneer iedereen onder invloed van een bepaald gedrag of het gebruik van een bepaald product aan nauwkeurig vast te stellen symptomen zou lijden, zou ontegensprekelijk bewezen worden dat dit verband bestaat.
Hoe veel moeilijker is het niet om een verband te leggen tussen reuma en suiker, alcohol, devitaminisering, verschuivingen binnen het voedingsevenwicht, verzuring, stofwisselingsklachten, combinatiefouten, geestelijke druk, verhoogde lichaamstoxiciteit enz. enz. ?
Dit boek zet de schijnwerpers op de gevolgen van verzuring en toont aan hoe voeding en levenswijze en geestelijke attitude de weg openen voor een beter leven.
Auteur : Stefaan de Wever
112 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-081-5
10,95 euro

Een praktische werkbundel "Reuma - natuurlijk genezen" belicht één voor één de actiepunten en de pro's en contra's uit voeding en levenswijze.
Deze lijvige brochure kost 7,50 euro


Het boek in pdf- formaat / digitaal :
5 euro
REUMA kaft