Groene Dag.org

made to trust nature

Een heel jaar
Positief Denken

Deze dagklapper geeft je voor iedere dag van het jaar een bemoedigende suggestie, een
doordenkertje, een brokje onvergankelijke wijsheid, een opwarmend stukje poëzie... Veel
mensen zullen er kracht uit putten, de teksten tot zich laten doordringen en ze gebruiken in
de ontwikkeling naar een positievere persoonlijkheid. Dit boek laat ruimte voor je eigen
verhaal, je eigen groei, het verhaal van hoe positief denken in je leven kwam en hoe het beter
en beter werd.
De natuur, het leven, kracht, gezondheid, levenslust, enthousiasme en veel andere positieve
kwaliteiten worden in deze agenda bezongen op een aanstekelijke toon. Weinig mensen
zullen kunnen weerstaan de positieve suggestie na te laten. De bedoeling ? Een lichter, een
hartelijker, een inhoudsvoller leven te leiden, gebruik makend van de krachten die in iedere
mens schuilen. Dit boek helpt je om die krachten bewust te worden, ze te richten naar het
doel, ze te versterken...


Bestel de pdf / 5 euro

agenda Positief Denken

Ondervinding leert ons dat het doorzettingsvermogen een essentiële factor is om te
bereiken wat je wil verwezenlijken. Wilskracht en verlangen zijn samengebundeld
buitengewoon krachtig. Doorzetten houdt niets heldhaftigs in en is niet weggelegd voor
'speciale' mensen. Hoe jammer is het te zien, hoe de meeste mensen, bij de eerste tekens van
weerstand of moeilijkheden, opgeven. In de mislukking hoor je een dringende oproep om je
inspanningen te verdubbelen. Wie de taal van het leven heeft geleerd, ervaart dan als
automatische reactie, een stille en onweerstaanbare kracht om te vechten tegen de
ontmoediging. Die kracht is niets anders dan het doorzettingsvermogen. Het is een kwaliteit
die een onmiskenbare rol speelt bij het bereiken van een doel.