Groene Dag.org

made to trust nature

Rauwkost boek
De natuurlijke kracht van Rauwkost
verscheen in boekvorm bij uitgeverij De Eenhoorn
en was jarenlang het basiswerk voor de geïnteresserde rauwkosteter.
Sinds de uitputting van de boeken bij de uitgeverij, bieden wij het de
lezers aan in pdf.


Het is de samenvatting van meer dan 100 jaar voedingswetenschap, geen zienswijze die achterhaald is bij gebrek aan dieper inzicht, maar Een bundeling van de kennis die op dit ogenblik beschikbaar is, en die ons met groot ontzag naar de natuur doet opkijken. lk ben overtuigd dat u, ondanks de vele verrassingen die dit puur-natuur-boek in petto houdt, met veel genoegen over enkele jaren zult terugdenken aan hetgeen hier geschreven staat, vooral wanneer dit boek u heeft aangespoord om anders te leven en te eten, hetgeen u aan den lijve hebt mogen ondervinden. Ik hoop dat u spoedig zal mogen zeggen : “Het werkt! “.

“De mensen smeken de goden om gezondheid.
Dat het in hun eigen handen ligt, die te bewaren,
daar denken zij niet aan.

Demokritos (5e eeuw v.C.)


Bestel de pdf / 8 euro

of een meer recente publicatie :

RAUWKOSTKAF
Bestel de pdf / 5 euro