Groene Dag.org

made to trust nature

Leugens
en schijn die bedriegt

Als datgene wat men weet wordt afgewezen,
Als men die diepe waarheid ontkent,
Als die leugen zo perfect in ons leven past,
Dan komen we terecht in de wereld van Dualiteit.
Waarin de spiegel een ander verhaal vertelt.
Als eenmaal die sneeuwbal rolt doorheen het Universum,
En de magnetische krachten ontketent
Waarbij kwaad het kwaad aantrekt,
En men met alle moeite nog iets goeds moet forceren om evenwicht te krijgen...
Zo blijven goed en kwaad bestaan en houden elkaar in leven.
We ervaren ze als noodzakelijke tegenpolen waarbinnen je er het beste moet van maken.
Men kan zich natuurlijk verbeteren, dingen kunnen aangepast worden,
Maar als de mensheid in de leugen baadt - volledig of gedeeltelijk -
Ze heimelijk koestert en maskeert...
Als de Natuur vervangen wordt door het kunstmatige,
Zelfs als voordelig en waardevol wordt gepresenteerd...
In het land der blinden is éénoog koning.
In de wereld van Onwetendheid is de Tovenaar meester,
en denkt met betovering en medicijnen het kwaad te beheersen.
Maar het is een schijnvertoning, een illusie, hallucinaties in een roes van ijdelheid.
Daar zegt Ghandhi dat de wereld lijdt
Omdat ze zich niet kan vrijmaken van haar slavernijen.
En zei Marx niet dat de boosheid van de mens tegen de Natuur
Hun onderlinge vernietigende boosheid verklaart ?
Ach, ze hebben de slang geleend van Hippocrates,
Maar volgen niet zijn raad - zo hypocriet !
Maar ja, wat doe je eraan als de levensomstandigheden verziekend zijn,
Zullen het dan de drugs, de pillen en de poeders zijn,
De vaccins of de verminkende operaties... om terug te keren naar Gezondheid ?
Maar daar zijn er dan enkelen die verlicht een andere weg nemen.
Ze vinden de kracht, ze rapen hun moed bij elkaar, en gaan door in dat licht.
En als meer mensen dat gaan doen, dan breekt het licht door die de mensheid nodig had !

uit NatuurStemmingen 144 / 2006

Groene Dag 03