Groene Dag.org

made to trust nature

gezondheid

Mens, wat heb je van je lichaam gemaakt !

Ja wat heb ik ermee gedaan ?

Ik heb het ontkend en verwaarloosd.
Ik heb zijn gerechtvaardigde behoeften verraden.
Ik heb het slecht gevoed en overvoed.
Ik heb het geïntoxikeerd met voeding en dranken, met onzuivere lucht,
met vermoeidheid
en met drogeermiddelen.

Ik heb het opgesloten in de krotten van de steden.
Ik heb het ten dienste gesteld van mijn wellusten en van mijn ambities.
Deze hebben mij vaak meer geleid dan de Rede
en de kennis van zijn mogelijkheden.
Ik heb de pleziertjes van het leven gezocht, meer dan het levensplezier.
Ik heb zijn jeugd verspild; en aan de ouderdom heb ik zijn waardigheid
en spirituele waarde ontzegd.
Ik heb geen aandacht geschonken aan de eerste tekens van zijn lijden;
ik ben doorgegaan met het uit te buiten en te misbruiken
tot het kwam in een toestand van
onbruikbaarheid.

Verder heb ik het bedolven onder de verwijten en ik heb het beschuldigd
van al zijn ziekten.

Ik heb het als een slaaf behandeld en niet als een vriend;
ik heb een hoge muur gebouwd
tussen mijn innerlijk leven en hem,

en ik bedacht het met niets meer dan een dierlijke fysiologie.
Tenslotte ben ik een tirannieke en onjuiste meester geweest.
Dat is zo vaak het antwoord op het ultieme uur dat het geweten spreekt
en de mens nog de durf heeft deze vraag te stellen :
“Wat heb je van je lichaam gemaakt ?”

Dr.P.Delore - Notre frère corps (Librairie de Médicis, Paris 1938)