Groene Dag.org

made to trust nature

altijd moe


Het moe zijn moe…

Ik weet er alles van, van “moe zijn”. In mijn jeugd was ik “altijd moe”. Dat heeft zo geduurd tot mijn 25 jaar. In de loop der jaren kwam daar wel beterschap in, maar dit hield gelijke tred met de manier waarop ik mijn voeding verzorgde. En had ik een terugval, dan wist ik ook waaraan het lag. Het was voor mij zelden een verrassing.
In die tijd schreef ik af en toe poëzie, cursiefjes, meestal in een vlaag van ontmoediging, teleurstelling, melancholie... Hoewel ik dan meestal het minst zin had om te schrijven. Ik had daar zelfs de gepaste muziek voor die je het tegengestelde van “vrolijk” kon noemen.
Na alles wat ik ondertussen heb geleerd, moet ik vaststellen dat leven energie is. En ik vind dat er niets zo ellendig is, als te moeten leven in een waas van krachteloosheid.
Je kunt geestelijk of fysiek verslagen zijn. Meestal komen beide gelijktijdig, alhoewel dit niet noodzakelijk is. Een verslagen geest, kan het lichaam aan de grond brengen. Een leeggelopen lichaam kan de geesteskracht doen aftakelen.
Er zijn uitzonderingen, maar die zijn er om de regel te bevestigen, dat geest en lichaam elkaar in alles ondersteunen.
Omdat vermoeidheid zo’n veelgehoorde klacht is, waarvoor mensen ons al sinds het ontstaan in 1982 vragen stellen, was het de bedoeling om via dit nummer enkele ideeën mee te geven over vermoeidheid en de weg naar meer energie, naar meer levenslust en levensvreugde.
Veel bezoekers van onze voordrachten en cursussen hebben mij de vergelijking horen maken van gezondheid met een cheque. Elke mens heeft zo een “beschikbaar krediet”, met een ingebouwde limiet. Er zijn grenzen aan het spenderen van de energie, en het lijkt een nationale sport om de kanten af te lopen.
De jeugd schijnt grenzeloos te moeten beschikken over energie. Mensen schijnen altijd te willen meten hoe sterk ze zijn en hoe ver ze wel kunnen gaan. Onze eeuw van de stimulatie heeft er enorm toe bijgedragen om zelfs over de natuurlijke limieten te gaan. We hebben daar allerlei middeltjes voor, om nog iets van de reserves uit de kast te halen. Veel van die middeltjes zijn zo populair geworden en hun gebruik behoort tot de dagelijkse routine van miljoenen. Je kan er nauwelijks een opmerking over maken. Je mag er niet aan raken. Neem de mensen hun stimulant niet af... Want wat hebben ze in het leven nog meer ? Waarvan zou je nog genieten.? Ik zal er mijn verhaal niet om veranderen. Sorry als ik op tenen trap. Maar gezondheid is niet een kortstondig moment van veel energie, maar is een permanente conditie, met een stabiele suikerspiegel, zonder extreme hoogten of laagten. Er zijn geen koffie, thee, tabak, guarana, oppeppende stoffen voor nodig, geen pepvoeding, geen pepdranken en geen pepemoties. Heel simpel, natuurlijk voedsel, rust, ontspanning, ademhaling, een sereen mentaal klimaat... al die dingen die tot een goede gezondheid leiden. Het is zo simpel.
Heb je nooit de vraag gesteld waarom mensen ‘s morgens wakker worden en zich als een vod voelen? En het is geen uitzondering. Dat lijkt me zeer tegensprekelijk. Na een goede nachtrust, moet je weer klaar zijn voor een nieuwe dag.
Als de nachtrust niet volstaat om de zenuwenergie aan te zwengelen, of wanneer zelfs lange rustpauzes niet meer helpen om de energie op een leefbaar niveau te brengen, kan je er zeker van zijn dat het lichaam iets van plan is. Hoe zielig het ook is, maar het stadium van uitputting wordt vaak verkeerd begrepen.Velen denken dat er een zweepslag nodig is, stevige kost, een krachtige pil die een serieuze boost kan geven… Zo denken we erover, maar het werkt niet. En als het lichaam tòch nog wat krachten bijeenraapt in dit moment van stimulatie, dan is het puur overleven. Is het mogelijk dat het lichaam zelf tot rust dwingt, en dat het daartoe vermoeidheid gebruikt om de activiteit uit te schakelen of te verminderen ?
Ja, zal je zeggen, dat kan zijn, maar wat doe je als je permanent zonder energie zit? En ook daar hebben we veel namen voor.
Er zijn veel mogelijkheden die (chronische) vermoeidheid verklaren. En de oplossing voor al die vormen van vermoeidheid ligt in het stopzetten van de oorzaken, zodat de “cheque” niet meer tot op de draad wordt opgebruikt, en er weer een “genezingsklimaat” ontstaat.
Door wat kan de energie opgebruikt worden ?
In feite door alles : gaan, staan, lopen, denken, spijsvertering en 24 uur op 24 door het leven zelf.
Op een aantal niveaus kan je een groot verschil maken in het al dan niet gebruiken van de energie.
Het kan verrassend lijken, maar de voeding zelf gebruikt een klein of groot gedeelte van je energie. Dat hoef ik je niet te vertellen. Wie heeft nooit de ervaring gehad, hoe alle energie uit je lichaam wegzakte na een zware maaltijd? Een zware maaltijd is zwaar werk. Ze kan theoretisch veel calorieën bevatten, maar hoeveel van die calorieën zullen effectief in levensenergie omgezet worden?

Wat moet men doen, wanneer men erg verzwakt is ? Er moeten toch middelen zijn om zich te versterken ? Kunt u hier iets over schrijven ?
Er zijn altijd redenen waarom men verzwakt is. Eerst en vooral moeten die redenen onderkend worden en zo mogelijk stopgezet. Daarnaast zijn de natuurlijke middelen, net zoals in ieder genezingsproces : rust, zo nodig vasten, het sparen van zijn krachten om het organisme toe te laten zijn zenuwenergie op te bouwen, ruimte scheppen voor desintoxicatie, zorgen voor een goede zuurstoftoevoer, zuiver water, en zo weinig mogelijk energie verspillen door overbelasting van de spijsvertering. Het advies om “een stevige maaltijd te nemen om te versterken”, heeft veel mensen ernstige schade toegebracht. De beste voeding is vloeibaar, bv. vers geperste sappen.

Suikers & calorieën
Calorieën alleen zijn nooit de juiste meeteenheid om de voedingswaarde van een product te omschrijven.
Daar moet je minstens de hoeveelheid energie aftrekken die het kost om dit product te verteren en opneembaar te maken.
De menselijke brandstof is boven alles suiker. De mens is een suikereter. Daar hoef ik je vast niet van te overtuigen.
Het belangrijkste probleem met suikers is enerzijds de manier waarop we suiker eten; anderzijds de manier waarop we de suikers eten (of de combinatie).

Lege suikers
Na meer dan drie generaties gebruik gemaakt te hebben van geïsoleerde suikers (rietsuiker, bietsuiker, graansiropen enz.), zou men toch enige conclusie moeten trekken over de risico’s van geïsoleerde producten in het algemeen, en suiker in het bijzonder. Die conclusies zijn er, maar worden te weinig gehoord. De voedingsbranche is een sneltrein die zich niet laat vertragen. De gehanteerde criteria voor de voedselveiligheid en de voedingsindustrie staan dikwijls haaks op wat de gezondheid vereist. Gemakkelijk verwerkbaar, eindeloos beschikbaar, perfect berekenbaar en chemisch altijd hetzelfde, en daarnaast nog bacterievrij. Dat zijn de grote leuzes van de voedingsindustrie. Natuurlijke producten scoren daarin niet goed. Fruit en groenten bederven snel, zijn meer onderhevig aan insecten en bacteriën. Industrieproducten daarentegen zijn bijna onbeperkt houdbaar. De bacteriën lusten ze niet. Nochtans leven bacteriën van precies dezelfde voedingsstoffen als onze lichaamscellen.
Suiker is industrieproduct nummer één. Er is een tijd geweest dat natuurwinkels suiker weerden uit hun rekken. Vandaag is dat niet meer zo. Je zult als consument dus extra moeten opletten bij wat je koopt en eet.
Als reactie op de overconsumptie en de verkeerde consumptie van suiker, was er de low-carb-rage, of het dieet met een gelimiteerde opname van koolhydraten. Een dergelijk dieet was niet het enige in zijn soort. In feite keert het de hele geschiedenis van de voeding weer terug. Het heeft veel namen, veel varianten. Maar als je het goed beschouwt heb je weinig keuze. Als je minder koolhydraten eet, neem je ofwel meer eiwitten ofwel meer vetten. Maar vetten was ook al zo hoog, dus wordt het meer eiwitten.
Van alle nefaste diëten zijn de eiwitrijke voedingswijzen het ergst gebleken. Eiwitten kosten veel energie voor hun vertering en geven je de minste levensenergie van de drie. Als de rage uitgewaaid is, komen mensen weer terug naar de koolhydraten. Ondertussen zijn ze een reuma, een vermoeidheid, of diabetes rijker… De ruimte ontbreekt mij om de positieve en negatieve kanten van eiwitrijke voeding tegen elkaar af te wegen, maar de conclusie is dat eiwitrijke voeding slechts in beperkte hoeveelheden moet worden gebruikt. (zelfs al zou dit alleen nog maar zijn voor het behoud van een goede zuur-basen-balans)
De hele discussie zou niet moeten gaan over suiker, maar over wélke suiker.
Er is een immens verschil tussen industriesuiker en industrieproducten en natuurlijk gegroeid fruit. Dat verschil kan je niet herleiden tot biologisch of niet-biologisch, alhoewel biologisch grote voordelen heeft.
Fruit bevat ongeveer alles wat het leven ondersteunt : suikers, enzymen, co-enzymen, activatoren, vitamines, mineralen, beschermende stoffen, anti-oxidanten, lichaamsreinigende vruchtenzuren enz. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat de hoeveelheid mineralen gering is. Daarom kan je best nooit blijvend enkel op fruit leven, maar is de toevoeging van bladgroenten noodzakelijk.
Als je meer energie wil, dan is fruit je eerste keuze voedsel. Het legt weinig beslag op je beschikbare energie, en geeft snel en gemakkelijk een maximum aan energie. Het enige nadeel is dat mensen fruit niet als voeding ervaren, en het daarbij meestal verkeerd gebruiken.

Fruit in de voedselcombinaties
De gouden regel bij het eten van fruit, is om het steeds afzonderlijk te eten, op een lege maag.
Niets mag de opname van de vruchtensuikers vertragen. Alles wat de opname van de suikers afremt kan op één of andere manier een gisting met alcohol- of azijnzuurvorming in de hand werken.
Concreet betekent dit dat de allerbeste manier om fruit te eten, bestaat uit fruit en niets dan fruit.
Binnen de fruitsoorten is het belangrijkste punt om geen zuur met zetmeel te eten. Omdat bananen - zelfs goed rijpe - nog altijd een zeker percentage aan zetmeel bevatten, is het niet ideaal om bananen te eten met zure vruchten.
(deze combinatie ook vermijden in de baby- en kindervoeding!)
Ik weet dat er veel smoothierecepten zijn met banaan, maar ik zou dit vermijden. Een tweede punt om te vermijden, is om samen met het fruit teveel vetten te gebruiken. Vetten vertragen de vertering van iedere soort voeding. Daarom moeten vetten per definitie beperkt worden. Enkel voor mensen met een zeer goede spijsvertering kan een beperkte hoeveelheid vet in een koolhydratenmaaltijd worden geadviseerd.
Kunnen noten dan in een fruitmaaltijd ? Ja, in beperkte mate en liefst enkel samen met zure vruchten, liefst geweekt.

Als je deze eenvoudige principes in de praktijk brengt, heb je de formule voor een geslaagde fruitvoeding.
Verder is er natuurlijk ook het vraagstuk van de hoeveelheden.
Het is waar dat fruit lichte voeding is. Eet je fruit, dan zal dat zeer snel uit je maag verdwijnen, en zo moet het ook. Je mag niets doen om dit proces te vertragen. Die lege maag kan natuurlijk een onprettig gevoel geven, zeker als je zenuwachtig bent, en je die maagkramp onder controle kon houden door de maag goed te vullen.
Mijn ervaring leert me ook dat mensen dikwijls te weinig fruit eten, bv een klein trosje druiven of een appel en een peer, en later vertellen dat ze dit niet konden volhouden. Het is een nieuwe voeding en je zal zelf moeten experimenteren hoeveel fruit je bevredigt.

Ik eet sinds drie jaar nog maar alleen biologische producten. Nochtans voel ik me het laatste jaar altijd moe. Zou het kunnen dat ik bepaalde tekorten heb gekregen ? Beste, Met alleen maar de indicatie “biologische voeding”, weet men onvoldoende om een degelijk advies te kunnen geven. Als u biologische vruchten en groenten, noten, zaden en pitten bedoelt, zie ik maar één mogelijkheid, en dat is dat je een B12-tekort hebt, of je om één of andere reden aan bloedarmoede lijdt. Als de maandstonden overvloedig zijn of elkaar te snel opvolgen, is het mogelijk dat uw voeding het verlies niet snel genoeg kan compenseren. In zo’n geval moet nagegaan worden wat de reden van de overvloedige maandstonden is. Ik adviseer in ieder geval veel groene voeding.

Ik lijd sinds meer dan tien jaar aan chronische vermoeidheid. Die is begonnen na de verwijdering van al het amalgaam uit mijn tanden. in de drie maand die daarop volgden, heb ik een grote verzameling verslechteringsverschijnselen meegemaakt. Het duurde twee jaar voor ik de link legde met de werken die ik aan mijn tanden had laten uitvoeren. Amalgaam en zware metalen in het algemeen, zijn een ernstig probleem. Meer en meer beginnen we ons bewust te worden van de zware consequenties die ze kunnen hebben op iemands gezondheid, vooral als deze al niet erg overtuigend is.
Anderzijds schuilt er ook een risico in het onzorgvuldig verwijderen van amalgaam. Soms is het verwijderen van amalgaam erger, dan het laten zitten. Wat kan je doen ? In ieder geval de voeding verzorgen, royale rustpauzes nemen, nooit over je grenzen gaan, periodisch kort vasten en toevoeging van grote porties groen aan je voeding. Zaken zoals chlorella, brandnetels, alfalfa e.a. bevatten van nature porfyrineringen die erom gekend zijn een chelerend effect te hebben op zware metalen. Dat gaat natuurlijk niet aan een spectaculair ritme, want zware metalen zijn hardnekkig en kunnen er jaren over doen voor ze het lichaam verlaten. Het is vooral de zaak om deze die vrijkomen - en die je conditie bepalen - te capteren en af te voeren. Een dagelijkse portie groen zal je helpen om dit op een succesvolle manier te doen.

Zes jaar geleden is mijn leven een hel geworden. Tot dan toe was ik zeer actief en dynamisch. Ik heb toen een reeks ontstekingen doorgemaakt, waarna ik in een vermoeidheid ben gestort. Ik heb sindsdien alles al geprobeerd, maar niets heeft me vooruit geholpen. Is het mogelijk dat mijn immuniteit zodanig verzwakt is ? Ik moet trouwens heel erg oppassen dat ik geen besmettingen oploop. Dat zou me fataal kunnen zijn. De omschrijving van de feiten die je vermoeidheid hebben ingeleid, zijn te vaag om daaruit een conclusie af te leiden. Het is waar dat het meer gebeurt dat mensen na een behoorlijke infectieziekte, die ze met moeite hebben doorgemaakt, en waarbij tegen de symptomen werd gestreden, in een vermoeidheidsperiode terecht komen.
Het zou kunnen dat het begrip “ziekte” verkeerd geïnterpreteerd werd en bestreden werd, als een vijandige entiteit, terwijl het lichaam de ziekte gebruikte om iets nuttig te doen. Bestudeer de principes van de natuurlijke hygiëne, het werk van professor Ehret (in Verkoudheid en infectieziekten), en de brochure over Intoxicatie.
Natuurlijk heeft men niet direct vat op de vergissingen van het verleden. Het gebruik van antibiotica en medicamenten ter onderdrukking van infecties kan het lichaam erg beschadigd hebben. Enkel door het scheppen van een genezingsklimaat door vasten, sappen, darmsanering, rusten en gezonde voeding, kan het weer gezondheid opbouwen. Wat je trouwens immuniteit noemt, is niets anders dan “een goede gezondheid”. Ik ben er me van bewust dat dit niet in enkele weken kan gerealiseerd worden. Het vraagt een strategie en een volgehouden programma.
Ik ben gefrustreerd over mezelf. Er zijn mensen die zoveel kunnen doen, zonder vermoeidheid en ik kan bijna niets doen, of ik lig plat…. Dat is toch niet normaal ? Alle mensen zijn verschillend. Hun constitutie, basisgezondheid, spijsvertering, stofwisseling, zenuwkracht… Zelfs in één en hetzelfde gezin kunnen verschillende types onder één dak leven.
Je frustratie zal je natuurlijk geen voordeel geven. Bij al de nadelen die je al hebt, voeg je er nu zelf een aan toe.
Wanneer je oprecht de adviezen hebt gevolgd van de natuurlijke hygiëne, omtrent zelfzorg, voeding, water, rust, ademhaling, omgeving enz., dan heb je alles gedaan wat kon. Je hebt het maximum bereikt van wat in jouw conditie mogelijk is. Maar als je voeding en levenswijze nog niet in orde zijn, wacht dan nog even met die frustratie, en geef de levenswetten de kans om te bewijzen hoe ze jou kunnen veranderen.

Is het mogelijk dat mijn vermoeidheid voortkomt uit het feit dat ik leef en werk in een te stralingsbelaste omgeving ? Een gezonde leef- en werkomgeving is uiterst belangrijk. In de brochure “Slapen kan je leren” lees je over de vele nutteloze risico’s en lasten die mensen nemen tot en met in de kamer waar ze tot ontspanning moeten komen.
Een te uitgebreid elektriciteitsnetwerk, draadloze toestellen, mobiele telefoons, zendmasten, geologische breuken… kunnen zeker een invloed hebben, zeker op een persoon wiens recuperatiekracht klein is, die onvoldoende slaapt, naast andere risico’s. Je kunt straling niet uitsluiten, wel verminderen.

Zonder koffie cola en sigaretten, zou ik me nooit wakker kunnen houden. Deze drie hebben me geholpen om aan het werk te blijven. Ik kan er niets aan doen, maar er zijn mensen die hun vijanden hebben leren zien als hun vrienden. Ze hebben nog niet ontdekt dat het precies die vrienden zijn, die de oorzaak zijn van alle moeilijkheden. Natuurlijk is het stoppen met die drie een harde noot om te kraken. Je kunt verwachten dat dit niet zonder slag of stoot gaat, en dat de eerste symptomen van de ontwenning je in de war kunnen brengen. Maar eenmaal je daardoor bent en je lichaam gereinigd en meer natuurlijk is, zal je duidelijker zien wie je vriend of vijand is/was.
Laat me het zeggen met de woorden van Prof. A. Ehret : “Je moet met je gereinigde lichaam ervaren tot wat gezonde voeding in staat is”. Met een gereinigd lichaam zou je ook kunnen voelen tot wat stimulatie in staat is. Je zult dan snel vriend en vijand uit elkaar herkennen.
Geheel in de lijn van dit artikel bieden we de internetgebruikers aan een pdf aan te vragen uit het Groene Dag-archief :
“97-Koffie de energierover”. Beschik je niet over internet, dan zijn er de minibrochure “Een andere kijk op koffie”, de brochure over Chronische Vermoeidheid en de folders over cacao, frisdranken, suiker enz. Verkrijgbaar in de Groene Dag-winkel.

Een dipje of een hele ‘dip’
Het kan iedereen gebeuren. Op een dag sta je op en je hebt er geen zin in. Je voelt je gedeprimeerd, ontmoedigd, lusteloos, depressief. Heb je op zo’n moment al de vraag gesteld wat je nu al de hele tijd hebt gegeten? Het zou kunnen dat je voeding verwaarloosd werd, dat het bestond uit een snelle hap, een bezoek aan het restaurant of zaken die je rap in de hand nam - uit gemakkelijkheidsoverweging, zonder je de vraag te stellen of het gezond was.
Als je nooit zo’n mindere dag hebt gekend, behoor je tot de gelukkige uitzonderingen en dat kan je best blijven, zelfs al kijkt iedereen je aan alsof je van een andere planeet komt.
De oplossing voor zo een “inzinking” is nochtans heel eenvoudig. Dit is wat de best gekende autoriteiten van het levende voedsel adviseren : “Vlieg erin met een krachtige stoot met levende voeding!”
Je kunt natuurlijk ook voorzichtige stapjes en veranderingen doen, maar dat zal je niet overtuigen van de waarde van rauw voedsel. Wat is het moment van de omslag ? Zo lang men bezig blijft met acties die op zich al een probleem vormen, kunnen die kleine verbeteringen verloren gaan onder de nadelen van de schadelijke gewoonten. Het lichaam lijdt, het heeft teveel te doen, het stikt in zijn afval, er zijn teveel factoren die het blokkeren en beroep doen op dat restje energie.
Nu ga je zeggen : “Maar kan zo’n actie wel goed zijn? Is dat geen revolutie teweeg brengen, terwijl je zelf niet in orde bent?” Nochtans heeft de praktijk uitgewezen dat het werkt - ook voor diegenen die nog niet vertrouwd zijn met plantaardige levende voeding.
De reden is dat fruit en groenten het gezondste voedsel is dat je kunt krijgen.
Ze zijn nummer één voedsel voor wie zich goed wil voelen.
Hoe vlieg je erin ?
Als ik het heb over levend voedsel, bedoel ik in de eerste plaats vers fruit en verse groenten. Zelfs het gebruik van noten, zaden pitten en avocado’s moet gelimiteerd worden als iemand een dip heeft en snel aan kracht wil winnen.
Ongeacht de voedingswijze die je nastreeft, je kunt er tegenaan gaan doorhet massaal gebruik van fruit en groenten - iedere dag.
Dat is toch gemakkelijk? Enkele eenvoudige veranderingen, het stopzetten van de energierovers, Het verminderen van de industrievoeding, en daarentegen veel vers rauw voedsel.
Bijvoorbeeld 300 of 400 gram watermeloen als ontbijt. Voor de voormiddag neem je een grote pot met een smoothie van sappige vruchten. De volgende afspraak is op de markt of bij de fruitboer om je te bevoorraden van heerlijke vruchten, rijk aan vitamines, enzymen, anti-oxidanten, zoals bv. bosbessen, aardbeien, bessen, kersen, druiven… In feite eet je ze met meer plezier dan de beste pralines ! Eigenlijk is een vergelijking zelfs onmogelijk! Ga naar het groente- en fruitkraam en sla direct een voorraad in voor enkele dagen. Kies natuurlijk groente- en fruitsoorten die je direct aanspreken. Het moet een feest zijn. Kijk ook naar het aanbod van het seizoen. Laat je leiden door je voorkeur.Ieder weekend geveld door migraine en vermoeidheid
“Ik ben altijd gelukkig als ik het einde van de week heb gehaald zonder al te veel problemen. Maar het weekend is een rotperiode, dan zou ik van de wereld weg willen zijn. Dat mogen ze schrappen uit mijn leven, want dan ben ik één hoopje ellende. Mijn lichaam is helemaal pijnlijk, mijn spieren, een barstende migraine en geen energie om zelfs de eenvoudigste dingen te doen.
Het ergste is, dat ik dan eerder een last dan een lust ben voor mijn gezin. Ik begrijp er niets van en mijn omgeving nog minder. Wat raadt u aan om meer energie te hebben en om bevrijd te worden van die hevige migraine-aanvallen in het weekend ?
Eerst en vooral moet je voor jezelf uitmaken of je geen “dubbel leven leidt” en niet teveel eist van je krachten. Verder moet je je voedingswijze onderzoeken. Eiwitrijke voeding en met name zuivelproducten zijn erom gekend migraine te veroorzaken. Als je die dan gaat bestrijden met koffie en cola, ben je radikaal bezig je laatste druppel energie op te gebruiken. Het energiepeil wordt geleid door de zenuw-energie en die kan door niets anders aangevuld worden, dan door ruime rustpauzes en slaap. Geen pijnstillers of slaaptabletten, want die verhinderen een natuurlijk herstel van de zenuwenergie. Verder moet je voeding voor minstens 60 à 70 % bestaan uit rauwe voeding, inclusief dagelijks sappen en smoothies en groen. De pijn in de spieren en het bindweefsel, wijst op verzuring. Minder geconcentreerde voeding is de boodschap.


Dit artikel verscheen in NatuurStemmingen / september 2010