Groene Dag.org

made to trust nature

kanker

Denk Na

“Iedere 60 seconden sterft er iemand aan kanker.”
Amerikaans Instituut voor Kankeronderzoek, 1997

“Kanker is de hoofdoorzaak van sterfte door ziekte bij kinderen onder de 15 jaar.”
Amerikaans Instituut voor Kankeronderzoek, 1999

“Wist je dat de voedingswijze ongetwijfeld de grootste factor is in de epidemische ontwikkeling van kanker ?”
Physician's Committee for Responsible Medicine, 2000

“Onderzoekers leren ons dat de meerderheid van de kankers die we in dit land tegenkomen, voorkoombaar zijn, niet door het gebruik van medicijnen of medische doorbraken, maar door simpele keuzes op het vlak van levensstijl en voeding.”
Amerikaans Instituut voor Kankeronderzoek, 1999

In 1998 hield de Nationale Gezondheidsraad van de VS een persconferentie, die in de media compleet genegeerd werd. Behalve hier en daar een marginale vermelding, heeft geen enkele krant of nieuwszender er  de aandacht aan besteed die dit verdiende. Nochtans was het wellicht één van de briljantste, eenvoudigste, en vinnigste conclusies, als sluitstuk van een tien jaar durende studie. Het probleem was, dat de studie geen sensationele aankondiging had. Het was niet in die zin van "de ontdekking van de eeuw en het vermoeden bevestigt dat het waarschijnlijke een grond van waarheid zou kunnen bevatten..." Het was heel simpel en recht voor de raap, de echte waarheid.
En wat was die 'echte waarheid'?
Er zijn zaken die een schijn van waarheid hebben. Soms zijn dat die dingen die net een beetje
waarder zijn dan de leugens die we elke dag vernemen. Maar deze conclusie was de rauwe, harde waarheid : "De huidige generatie is de ziekste die we ooit hebben gehad in de geschiedenis... de reden daarvan is een gebrek aan beweging en een verkeerde voeding."
Hoe bedoel je, gebrek aan beweging en een verkeerde voeding ? Dat is lachwekkend. Dat kan niet de reden zijn waarom we ziek zijn.
Misschien hebben we nog niet de juiste medische ondersteuning, nog niet de juiste medicamenten en vaccins... Heb je nog niet gehoord van de nieuwste ontwikkelingen - zelfs op gebied van plantentherapie. Is daar niet die Dr Wang die in het regenwoud al die planten onderzoekt en daar tal van nieuwe substanties in ontdekt ? Misschien moeten we gewoon nog even geduld hebben, tot we volledige kennis hebben van al de ziekten en de middelen die daar iets kunnen aan doen...
Hebben we dat allemaal nog niet genoeg gehoord? Al die mensen die hoopten op een doorbraak, die op zoek waren naar een mirakel... en hopend verlieten zij dit leven. 
Is dit de eeuw van de dwaasheid, van de onwetendheid... Is dit de tijd waarin niemand nog beseft dat de appel nooit ver van de boom valt ? Blijven we de oorzaken kwalijk nemen dat ze gevolgen hebben ? 
Met Dr Shelton zeggen we dat gezondheid niet het resultaat is van toeval, de juiste remedie of correcte voedingssuppletie, van de magische behandeling of kracht, maar dat gezondheid het resultaat is van gezond te leven. 
En dat is wat het onderzoek vandaag bevestigt. Je hoort het niet op de radio. Je leest er nauwelijks iets over... behalve hier, op deze plaats.
Het onderzoek zegt "neen".
Het is niet omdat er niet genoeg onderzocht is.
Het is niet omdat er niet genoeg middelen zijn.
Het is niet omdat we niet genoeg wapens hebben die ons in staat stellen om ziekte om te keren.
Het is niet omdat we niet genoeg mirakels in plastieken flessen hebben...
De gezondheidsraad zegt :
"bij gebrek aan beweging en een verkeerde voeding". 
Het werd niet gehoord. Er werd niet over geschreven. Tien jaar onderzoek en kosten voor niets. Hoe kan het zo ver komen? Vergeet niet dat de voorbije vijftig jaar een monsterlijke industrie is ontstaan, een industrie als een octopus met vele armen. Deze industrie heeft zich verankerd in de nieuwsbladen, de media, de radio's en controleert de publieke berichtgeving. 
Zestig jaar geleden geloofde men - toen men in staat was om massale hoeveelheden penicilline te produceren - toen de eerste twee antibiotica op de markt kwamen, dat binnen de tien jaar alle menselijke ziekten zouden overwonnen zijn. Zestig jaar geleden werd aan ziekte de oorlog verklaard. 
Maar hebben we gewonnen?  Of zijn we nù aan de winnende hand ? 
Het onderzoek leert ons dat de oorlog niet erg goed verloopt - vooral in het nadeel van de mensheid. In feite kan je alleen bevestigen dat we de "vijand" sterker gemaakt hebben.
Je moet weten dat in 1999 in de VS zo maar liefst 600.000 diabetici ‘gemaakt' werden. En ze hoopten dat het er niet meer dan 1.000.000 zouden zijn voor 2000. 
In het begin van de 20e eeuw overleed één op achtduizend mensen aan kanker. Vandaag één op drie. Meer dan vijftig jaar vechten we tegen kanker, en kijk naar de resultaten. Toch blijven de mensen Hare Heiligheid de Medische Wetenschap gelovig volgen, zich niet bewust dat de boodschappen die zij krijgen, niet komen uit onafhankelijk onderzoek, maar uit "bestelde studies, die niet zoeken naar oorzaken, maar naar miraculeuze middelen".  
Het is erger dan een rij processierupsen op de rand van een glas die aan de dans niet konden ontsnappen omdat ze allemaal vertrouwden op die rups voor hen, die ze bleven volgen. 
Het Strang Cancer Prevention Center in New York, 's werelds meest toonaangevende instituut voor kankeronderzoek en -preventie geeft toe welk een armzalig resultaat ze hebben geboekt als het gaat over "wapens tegen kanker". 
Waar begon het allemaal? Hoe ziet de geschiedenis van de strijd tegen ziekte er werkelijk uit? Laten we teruggaan in de geschiedenis en maar één voorbeeld nemen. Ik weet dat dit maar één is en misschien overtuigt het niet voldoende...

Maar er was een Duitse maatschappiij die de Verenigde Staten geld gaf om onderzoek te doen naar de situatie van de bodem - om te zien wat er mis mee was. Maar het is bijzonder grappig om de wetenschap op te volgen, als ervoor betaald wordt. Met een vooraf opgestelde agenda van het resultaat dat ze willen gemeten zien, vinden ze altijd een procedure die daar uitkomt.  Daarom zijn de wetenschappelijke aannames en resultaten van ontdekkingen zo betwistbaar, dat ik kom bij de simpele vaststelling van Aterhov in "Rauw Eten". Hij stelt daar dat alle wetenschappelijke gegevens onbetrouwbaar en vaak frauduleus zijn. Sommige lezers zullen zich waarschijnlijk ook de tekst van een motivatieblad herinneren : "de ziekelijke angst voor het V-woord"(zie archief). Dat geeft precies weer waar het om gaat. Ook als de oplossing gekend is, houden we de lippen op elkaar en kijken de andere kant op. 
Het klinkt zeer kritisch, hard of cynisch... De eerste twintig jaar in dit wereldje wou ik het niet eens geloven.... En tenslotte kun je er niet omheen. 
Maar daar in 1936 leerde de industrie een interessante les.  De studie leerde in enkele weken tijd, dat
het stof in Amerika de oorzaak van alle ellende was. Dat was een ontnuchterende zaak.
Stof - het is overal. De mensen hadden ervoor willen vluchten. Ze zouden ervoor naar Canada willen uitwijken, maar het is moeilijk om alles achter te laten. De media gingen mee in die stroom van fantasie en verkondigden, bediscussieerden, dramatiseerden... dat vuile stof, dat de Amerikanen velde.
En dan kwam de hulp. De chemische installaties werden opgestart en produceerden mirakelmedicijnen - uit ruwe aardolie. 
De eerste groep die ze bezochten waren de boeren. Honderden slimme zakenmannen werden erop uitgestuurd om dat boerenvolkje van hun traditionele methodes af te helpen en gebruik te maken van moderne middelen die geproduceerd werden door "De Grote Drie". Zonder behandeling, kreeg je in 1939 geen toestemming meer om je oogsten te verkopen. Familiebedrijfjes sloten de een na de ander en verhuisden naar de stad om in fabrieken te werken. De kleine boerenbedrijfjes werden opgekocht door massale agroconcerns. Hier werd de oorlog tegen ziekten geopend. Hier werd het pad geëffend waarop de Amerikanen dachten dat je "door niets te doen' geen goed voedsel meer kon verbouwen.  Het pharmaceutisch imperium rees op als een machtig blok - met oplossingen voor ieder gezin en individuele mens. 
Wat tevoren nauwelijks geloofwaardig was - werd in een kwestie van enkele jaren een feit : "een pil, een pil..."'  Het was magisch. Er waren oplossingen voor alles. 
Hoewel het idee van "iets te moeten innemen tegen..." al veel ouder was en teruggaat tot de medicijnman, werd de deur nu definitief geopend voor
de genezende illusie van medicijnen. Die illusie zal doorgaan tot wanneer mensen wakker worden en beseffen dat "geneesmiddelen" een leugen zijn en dat er geen geneesmiddelen en geen genezers zijn. De natuur zelf bezit genezende kracht. Om die te kunnen demonstreren, moeten oorzaken verwijderd worden en moeten condities geschapen worden die gunstig zijn voor de genezing. Alles wat bijdraagt tot deze gunstige condities mag met recht vermeld worden in de lijst van natuurlijke hulpmiddelen. Medicijnen zal je er nooit zien, omdat ze niet genezen en evenmin gunstige condities scheppen voor genezing. Integendeel, je bent al ziek en nu geven medicijnen je nog een extra probleem. Als je geneest is het ondanks de medicijnen. 
Zoiets eenvoudig als aspirine... en toch lees ik in de laatste "Les Hygiénistes" van Albert Mosséri : "
Aspirine - een doder in huis".  De witte pillen en poedertjes zijn minder onschuldig als ze eruit zien. Het zijn niet de snoepjes waarmee kinderen braaf gehouden worden... Alhoewel, als we vandaag de zaak ADHD bekijken... wat moeten we dan denken van het huidige protocol ? 

In NRC Handelsblad lees ik :"Kinderen in Nederland slikken veel meer medicijnen dan tien jaar geleden. Behalve ritalin, is het aantal recepten voor antipsychotica voor kinderen verdrievoudigd tot 131.000 in 2008. Ook het aantal kinderen dat laxeermiddelmiddelen en maagzuurremmers, luchtwegverbreders of hormoonhoudende zalfjes gebruikt, is in die periode fors gegroeid. Dit blijkt uit de cijfers die de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft gemaakt.  Laxeermiddelen werden in 2008 339.000 keer voorgeschreven, tegen 207.000 keer in 1999. Oorzaak voor obstipatie, die vaak leidt tot buikpijn, is volgens artsen vaak ‘spanningen’. Voor maagzuurremmers werden vorig jaar 110.000 recepten uitgeschreven voor een kind, tegen 45.000 recepten tien jaar eerder.  Oorzaken voor de stijging zijn de toenemende behoefte van ouders en artsen om klachten te verlichten, zegt apotheker Horikx (KNVP) .
Radio 1 meldt op 11 maart 2010 : 1200 Doden en 16.000 onnodige ziekenhuisopnames door verkeerd gebruik van medicijnen. En de helft daarvan wordt veroorzaakt door 10 medicijnen. Het gaat vooral om de bloedverdunners, pijnstillers en plaspillen. 
Op internet lees ik "Veilig en goed Medicijngebruik" en "Slik bewust"... Kan medicijngebruik ooit wel goed zijn en iemand die "bewust" slikt, slikt niet, of men moet zich niet bewust zijn van het risico. Denk na. Voor jezelf, niet naäpen wat anderen zeggen. Durf er een eigen mening op nahouden.  Bestudeer de natuur, de wetten van het leven. Je kunt er meer op vertrouwen dan op de complexe vangnetten, waar de hele wereld in verstrikt raakt. 
De vraag naar verlichting van pijn en ongemak - zonder de vraag naar het waarom ervan - is maar een halve vraag. Het is een vlucht, een ontkenning...Je wil het niet geweten hebben dat je ook maar iets moet veranderen.
Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak en is te kostbaar om uit handen te geven.
De echte specialist ben je zelf !


Riet vertelde me net dat een radio-uitzending vandaag wereldkundig maakte “dat het eten van groenten en fruit tòch niet zoveel verschil maakt in het krijgen van kanker of niet… amper 2%”. Dat was nu wetenschappelijk bewezen. Enkel in het geval van hart- en vaatziekten was er een klein voordeel aan het eten van groenten en fruit. Je ziet dus dat het een magere oogst is om al die inspanningen te doen… dus maar terug naar de koekjes, de burgers, de koffie en de drank… Misschien heb je het ook gehoord of gelezen… en wat heb je gedacht? Vandaag is er Professor X en morgen professor Y, en met al hun geleerdheid spreken ze elkaar tegen… Hoe is het mogelijk? Eigenlijk is dat niet eens zo moeilijk te begrijpen.
Eén: wat hebben ze precies onderzocht?
Twee: wat was hun uitgangspunt voor het onderzoek? M.a.w. wat wilden ze aantonen?
Drie : wat was de beginsituatie toen ze begonnen?
Vier : over hoe lange termijn liep het onderzoek?
Vijf: wat werd behalve het onderzochte, nog meer toegelaten? Het zijn allemaal modaliteiten die invloed hebben op de eindconclusie.
Als iemand per dag vijf stuks fruit en groenten eet (een appel, een sinaasappel, een banaan, wat sla en een aardappel), en dat is het, dan lijkt me deze conclusie gerechtvaardigd.
Het is onmogelijk dat deze vijf stukken een zodanige bescherming opleveren, dat ze 2000 gram andere voeding kunnen compenseren.
Daarom zegt het spreekwoord : “Het is niet zozeer wàt je eet - maar vooral wat je niet eet, dat telt”.
Geen suiker, geen verhitte vetten, geen fabrieksproducten, geen prikkelstoffen, weinig zuivel, weinig vlees, maar dan daarnaast fruit en groenten, en liefst veel meer dan vijf stuks… laten we dan eens zien !
dit artikel verscheen in Natuurstemmingen 159