Groene Dag.org

made to trust nature

GD VG
Natuurlijk Genezen,
de oorzaken kennen en omkeren
omstandigheden scheppen waarin gezondheid vanzelfsprekend is.
Al het goede van de natuur staat ons ter beschikking.


Bestudeer de cursus “Voeding en Gezondheid”.
Het meest complete naslagwerk in het Nederlands met uitgebreide informatie over
voeding, levensstijl, de relatie ziekte-gezondheid met de natuur als genezer.
Deze bestaat : gedrukt, digitaal (met bijlagen) of gesproken.

Niets wordt zo slecht begrepen als ziekte. In veel gevallen wordt ziekte voorgesteld als een vijand die bestreden moet worden, en niet als een deel van het genezingsproces.
U kent onze visie op gezondheid. U weet dat de natuur een bedoeling heeft met ziekte en dat gezondheid de normale, natuurlijke conditie is van alles wat leeft. Het lijkt u logisch : gezondheid door gezond te leven. Maar u bent op zoek naar bagage, degelijk studiemateriaal, dan kunnen we u deze unieke serie van cursussen sterk aanbevelen ! ! Groene Dag, in samenwerking met de Europese Unie voor Gezondheidsopvoeders, pakt uit met een schriftelijke cursus die in zijn geheel een totaalvormingscursus voor Gezondheidsopvoeding vormt. Gericht op zelfstudie en biedt de mogelijkheid tot uitbreiding. Het gaat over tien lijvige boekdelen, die als cursus “Voeding & Gezondheid" een van de meest gevraagde studiematerialen is, die Groene Dag aanbiedt. In tien jaar tijd werd deze cursus door honderden
therapeuten, dokters, leerkrachten en vormingswerkers aangevraagd.
Maar de boodschap is glashelder en kan door iedereen worden verstaan. De cursus toont de weg die leidt naar een betere gezondheid, en geeft antwoorden op de vragen en onzekerheden van het exploreren van het domein van de natuurlijke voeding.
De cursus schept een hard contrast tussen natuurlijke voeding en wat de industrie van de voeding heeft gemaakt en wat nu door het overgrote deel van de bevolking als onmisbaar wordt aanzien.
Om deze cursus tot een goed einde te brengen vergt dit van deelnemers zelf studiewerk en medewerking. U bepaalt zelf het ritme en de duur van de opleiding. Engagement en een levende interesse is vereist. U kunt ook de lesbundels opvragen uit persoonlijke interesse. De cursus kent verschillende formules, naargelang uw persoonlijke interesse, uw budget en uw bedoeling voor het volgen van de cursus. Maar in ieder geval weten we dat de studie de moeite waard is.

Bestudeer je liever gericht een thema ?
Dan zijn onze Digitale Dossiers uw beste keuze.
op volgende pagina’s vind je alle informatie

volg Groene Dag via de blog :
www.groenedag.net